ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ НАКАЗ № 28 Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні

НАКАЗ

26.01.2018 № 93

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 лютого 2018 р.
за № 194/31646

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів

Відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством НАКАЗУЮ:

1. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 13 вересня 1996 року № 378 “Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації тютюнових виробів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 жовтня 1996 року за № 569/1594 (із змінами);

наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 16 січня 1997 року № 19 “Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації нафти та нафтопродуктів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 лютого 1997 року за № 52/1856 (із змінами);

наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 10 квітня 1997 року № 191 “Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації технічних засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1997 року за № 298/2102 (із змінами);

наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 11 квітня 1997 року № 192 “Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 червня 1997 року за № 222/2026 (із змінами);

наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 27 червня 1997 року № 374 “Про затвердження Правил обов’язкової сертифікації продукції протипожежного призначення”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 вересня 1997 року за № 407/2211 (із змінами);

наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 10 березня 1999 року № 100 “Про затвердження Правил визначення вартості робіт із сертифікації продукції та послуг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 березня 1999 року за № 194/3487;

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року № 28 “Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 травня 2005 року за № 466/10746 (із змінами);

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17 вересня 2015 року № 1151 “Про затвердження форми заявки на призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2015 року за № 1179/27624;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 березня 2016 року № 518 “Про затвердження Вимог до призначених органів з сертифікації в державній системі сертифікації”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 року за № 580/28710;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20 липня 2016 року № 1195 “Про деякі питання реалізації статті 14-1 Декрету Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2016 року за № 1136/29266;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08 листопада 2016 року № 1873 “Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планової (позапланової) перевірки органу із сертифікації стосовно дотримання ним правил і порядку сертифікації продукції в державній системі сертифікації”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 року за № 1526/29656.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України забезпечити зберігання та надання до 01 січня 2023 року інформації, що міститься в Реєстрі державної системи сертифікації.

3. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л.М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший
віце-прем’єр-міністр України —
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України                                                                                                                             С.І. Кубів

 

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0466-05

Залишити коментар