Необхідні документи для сертификаціі по схемі:

СЕРІЙНЕ вітчизняне ВИРОБНИЦТВО

1. Заявка на проведення робіт з сертифікації.

2. Акт державної комісії про введення в експлуатацїю закінченого будівництвом об’єкту.

3. Договора (угоди) з субпідрядниками на сировину та компоненти.

Сертифікати, паспорти якості, допуски до застосування на сировину та компоненти.

4. Перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) які застосовуються на виробництві.

5. Графік метрологічної повірки ЗВТ.

6  Паспорт  якості.

7. Договір або договора з акредитованою або атестованою лабораторією на проведення випробувань сировини, готової продукції, контрольних випробувань протягом виробничого циклу (при відсутності власної лабораторії), аттестат аккредитации або свідоцтво про атестацію, галузь акредитації або атестації лабораторії, паспорт лабораторії.

Для власної лабораторії — паспорт лаборатории, галузь акредитації або атестації лабораторії .

8. Рецептура (Акт виготовлення суміші)

9. При вказуванні кода УКТЗЕД/ДКПП в сертифікаті відповідності необхідно надати довідку з ТПП (для вітчизняного виробництва)

10. Документація на виробництвозгідно ДСТУ 4311:

  • акт постановки продукції на серійне виробництво
  • акт прийняття дослідної партії
  • протокол випробувань дослідної партії (затверджений незалежною акредитованою лабораторією (центром)
  • технологічний регламент.

11. Актуалізовані технічні умови на всю продукцію, заявлену на сертифікацію (якщо продукція випускається за власними НД)

СЕРІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО (імпорт)

1. Заявка на проведення робіт з сертифікації.

2. Витяг (або) технологічна інструкція або технологічний регламент на виробництво (копія титульної сторінки);

3.  Сертифікати на СУЯ (за наявності);

4   Перелік Засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) наявних на виробництві;

5   Графік метрологічної повірки ЗВТ;

6   НД на продукцію, що заявляється, зі всіма змінами та доповненнями (при необхідності);

7   Підтвердження наявності лабораторії на підставі Угоди з акредитованою або атестованою лабораторією Заявника

8   Наявність документів, що підтверджують походження та якість продукції;

9   Товаро-супровідні документи.