Зміни

ПЕРЕЛІК ЗМІН,

передбачених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» №2436а, прийнятого 09.04.2014 р.

І. Загальна інформація про зміни, що вносяться до законодавства України у сфері документів дозвільного характеру

Законопроект №2436а передбачає внесення змін до 38 законодавчих актів, серед яких:

Кодексів — 4;

Декретів КМУ – 1;

Законів – 33.

Законопроект передбачає:

— скасування існування – 115 документів дозвільного характеру та дозвільних процедур (див. розділи ІІ та ІІІ);

— звуження сфери застосування – для 12 документів дозвільного характеру, ліцензій та дозвільних процедур (див. розділ IV).

У тому числі у Законі України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»:

— виключається – 58 документів дозвільного характеру та дозвільних процедур (див. розділ ІІ);

— звужується сфера застосування – 11 документів дозвільного характеру та дозвільних процедур (див. пункти 2 – 12 у розділі ІІІ);

— залишається – 85 документів дозвільного характеру та дозвільних процедур.

Крім цього, законопроект передбачає більше 30 інших окремих змін, що позитивно вплинуть на умови ведення бізнесу в Україні

(див. розділ V).

ІІ. Перелік документів дозвільного характеру, що передбачено виключити із переліку, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

№ п/п

Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

1

Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»)

2

Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»)

3

Погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин (на кожну окрему партію засобів захисту рослин, що ввозиться на територію України) (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про захист рослин»)

4

Сертифікат відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про захист рослин»)

5

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо розробки і виробництва нових видів харчових продуктів (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»)

6

Погодження ввезення металобрухту

7

Дозвіл на імпорт в Україну водних біоресурсів, продуктів харчування та переробки з них за кількістю та видовим складом (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»)

8

Погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів) (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про відходи»)

9

Дозвіл на виготовлення сухих виноматеріалів у несприятливі для визрівання винограду роки (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про виноград та виноградне вино»)

10

Дозвіл на ввезення насіння і садивного матеріалу сортів, занесених до Реєстру сортів рослин України або за результатами державного випробування визнаних перспективними

11

Висновок Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою, про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

12

Висновок щодо використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов’язаних з веденням лісового господарства (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Лісового кодексу України)

13

Дозвіл на будівництво або відновлення об’єктів гідроенергетики на малих річках (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про альтернативні джерела енергії»)

14

Дозвіл на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про відходи»)

15

Дозвіл на ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу видів, занесених до Червоної книги України

16

Дозвіл на ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів тваринного світу видів, занесених до Червоної книги України

17

Дозвіл на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився

18

Дозвіл на використання номерного ресурсу

19

Дозвіл на користування природними лікувальними ресурсами місцевого значення (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про курорти»)

20

Дозвіл на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

21

Дозвіл на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду

22

Дозвіл на реалізацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

23

Дозвіл на розміщення відходів

24

Дозвіл на розроблення та затвердження нормативів скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти

25

Дозвіл на селекцію дикорослих рослин у природних умовах та інтродукція рослин, до яких було вжито селекційні методи (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про рослинний світ»)

26

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення

27

Дозвіл на створення і поповнення зоологічних колекцій

28

Дозвіл Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між державами — членами ЄКМТ

29

Погодження розміщення підприємств та інших об’єктів, діяльність яких пов’язана з використанням водних ресурсів і може негативно впливати на їх стан (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Водного кодексу України)

30

Погодження вивезення за межі митної території України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і відходів як давальницької сировини

31

Погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Лісового кодексу України)

32

Погодження дозволів на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, а також дозволів на виготовлення та використання дослідних партій пестицидів і агрохімікатів вітчизняного виробництва

33

Погодження умов спеціального водокористування в разі використання підземних вод (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Водного кодексу України)

34

Погодження дозволів на право виконання проектних та будівельних робіт, пов’язаних з видобуванням підземних вод

35

Погодження клопотання водокористувачів з обґрунтуванням потреби у воді для отримання дозволу на спеціальне водокористування (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Водного кодексу України)

36

Погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок

37

Погодження Кабінетом Міністрів України продажу земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам

38

Погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

39

Погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

40

Погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб, яке здійснює Верховна Рада України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад

41

Погодження місць розташування гірничодобувних об’єктів і підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод, до початку проектних робіт (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Кодексу України про надра)

42

Погодження місць розташування гірничих підприємств (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Гірничого закону України)

43

Погодження на проведення гідромеліоративних робіт у місцях, де перебувають водоплавні птахи, хутрові звірі, а також промисловий вилов риби в місцях, де розводяться бобри і хохулі (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Водного кодексу України)

44

Погодження розміщення підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів, діяльність яких пов’язана з використанням водних об’єктів місцевого значення і може завдати їм шкоди (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Водного кодексу України)

45

Погодження та затвердження проектів землеустрою сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств

46

Погодження розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг

47

Погодження технічних умов, інших нормативно-технічних документів на пожежонебезпечні технологічні процеси та продукцію, а також проектних рішень, на які не встановлено норми і правила

48

Свідоцтво про атестацію калібрування засобів вимірювальної техніки та вимірювання

49

Сертифікат на здійснення авіаційних робіт експлуатантом авіаційної техніки

50

Спеціальний дозвіл на змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про відходи»)

51

Акт технічного огляду суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»)

52

Свідоцтво про відповідність компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»)

53

Дозвіл на ввезення незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей у замкненій та відкритій системах, а також з метою проведення їх державної апробації (випробовувань)

54

Дозвіл на проведення заходів, спрямованих на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха та в інших цілях, не передбачених проектом організації території природного заповідника та охорони його природних комплексів

55

Дозвіл на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами

56

Дозвіл на зберігання та видалення відходів (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про відходи»)

57

Погодження місць розміщення підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції (Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»)

58

Дозвіл на ввезення тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, крім неїстівних продуктів тваринного походження, якщо їх було піддано технічним процедурам, які виключають можливість передачі хвороб, що підлягають повідомленню (одночасно цей документ дозвільного характеру виключається із Закону України «Про ветеринарну медицину»)

ІІІ. Перелік документів дозвільного характеру, що передбачено виключити із різних законодавчих актів (Кодексів, Законів, Декретів тощо)

№ п/п

Найменування документу дозвільного характеру та дозвільної процедури

Кількість в межах НПА

1.
Кодекс України про надра

Враховано (див. п. 41 розд. ІІ)

Погодження місць розташування гірничодобувних об’єктів і підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення відходів виробництва, інших шкідливих речовин і скидання стічних вод, до початку проектних робіт

1

2.
Водний кодекс України

Враховано (див. п. 29 розд. ІІ)

Погодження розміщення підприємств та інших об’єктів, діяльність яких пов’язана з використанням водних ресурсів і може негативно впливати на їх стан

1

Враховано (див. п. 44 розд. ІІ)

Погодження розміщення підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів, діяльність яких пов’язана з використанням водних об’єктів місцевого значення і може завдати їм шкоди

2

Враховано (див. п. 33 розд. ІІ)

Погодження умов спеціального водокористування в разі використання підземних вод

3

58

Погодження дозволів на спеціальне водокористування

4

Враховано (див. п. 33 розд. ІІ)

Погодження дозволів на право виконання проектних та будівельних робіт, пов’язаних з видобуванням підземних вод

5

59

Погодження дозволу на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі), пов’язаних з проведенням днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

6

Враховано (див. п. 43 розд. ІІ)

Погодження на проведення гідромеліоративних робіт у місцях, де перебувають водоплавні птахи, хутрові звірі, а також промисловий вилов риби в місцях, де розводяться бобри і хохулі

7

3.
Лісовий кодекс України

Враховано (див. п. 36 розд. ІІ)

Погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок

1

Враховано (див. п. 31 розд. ІІ)

Погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об’єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів

2

Враховано (див. п. 31 розд. ІІ)

Висновок щодо використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов’язаних з веденням лісового господарства

3

60

Погодження діяльності, яка впливає або може впливати на стан і відтворення лісів

4

4.
Кодекс адміністративного судочинства України

Зміни не стосуються скасування документів дозвільного характеру. Запроваджується процедура скасування (позбавлення) дозволу виключно за рішенням суду

5.
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

61

Ліміти на утворення і розміщення відходів (Ліміти на утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва)

1

62

Дозвіл на захоронення (складування) небезпечних відходів

2

63

Дозвіл на створення нових штамів мікроорганізмів та біологічно активних речовин

3

64

Спеціальний дозвіл на розміщення відходів на визначених місцевими радами територіях

4

6.
Закон України «Про природно-заповідний фонд України»

Зміни не стосуються скасування документів дозвільного характеру

7.
Закон України «Про дорожній рух»

65

Погодження маршрутів перевезення небезпечних, надгабаритних і великовагових вантажів

1

8.
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

66

Дозвіл на розробку і виробництво нових видів харчових продуктів

1

67

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо розробки і виробництва нових видів харчових продуктів

2

68

Дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів

3

9.
Закон України «Про транспорт»

69

Погодження відправниками (одержувачами) вантажів порядку охорони та супроводу вантажів, що швидко псуються, відправниками (одержувачами) вантажів

1

10.
Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

70

Погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, у науково обґрунтованих обсягах відповідно до планів державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу

1

71

Погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення дозволів на застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, а також дозволів на виготовлення та використання дослідних партій пестицидів і агрохімікатів вітчизняного виробництва

2

72

Погодження переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, у тому числі для роздрібної торгівлі та для застосування авіаційним методом

3

11.
Закон України «Про відходи»

73

Дозвіл на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами

1

Враховано (див. п. 14 розд. ІІ)

Дозвіл на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами

2

Враховано (див. п. 8 розд. ІІ)

Погодження проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів)

3

74

Дозвіл на будівництво або реконструкцію об’єкта поводження з відходами на відповідній території селища або міста

4

Враховано (див. п. 56 розд. ІІ)

Дозвіл на зберігання та видалення відходів

5

Враховано (див. п. 50 розд. ІІ)

Дозвіл на змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія,

6

12.
Закон України «Про захист рослин»

Враховано (див. п. 4 розд. ІІ)

Сертифікат відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів

1

75

Погодження асортименту засобів захисту рослин

2

76

Погодження технічних умов їх виробництва і застосування

3

77

Погодження плану державних випробувань і реєстрації засобів захисту рослин

4

78

Погодження переліку пестицидів, дозволених до використання в Україні

5

79

Погодження асортименту пестицидів, що завозяться в Україну

6

Враховано (див. п. 3 розд. ІІ)

Погодження на ввезення на територію України засобів захисту рослин (на кожну окрему партію засобів захисту рослин, що ввозиться на територію України)

7

80

Сертифікат про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження

8

81

Погодження ввезення засобів захисту рослин за асортиментом і обсягами на територію адміністративно-територіальної одиниці

9

82

Погодження регламентів застосування пестицидів

10

83

Погодження асортименту пестицидів, який закуповується за імпортом

11

84

Повідомлення про вивезення/ввезення з/до адміністративно-територіальної одиниці асортименту засобів захисту рослин

12

13.
Закон України «Про рослинний світ»

85

Дозвіл на випалювання сухої природної рослинності або її залишків

1

Враховано (див. п. 25 розд. ІІ)

Дозвіл на селекцію дикорослих рослин у природних умовах та інтродукція рослин, до яких було вжито селекційні методи

2

14. Гірничий закон України

Враховано (див. п. 42 розд. ІІ)

Погодження місць розташування гірничих підприємств

1

15. Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

Враховано (див. п. 57 розд. ІІ)

Погодження місць розміщення підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції

1

16. Закон України «Про радіочастотний ресурс України»

86

Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

1

87

Облікові марки, що підтверджують законність ввезення, реалізації та експлуатації в Україні і забезпечують контроль за обігом радіоелектронних засобів та випромінювальні пристрої, що ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні

2

17. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

88

Ліцензія на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України)

1

89

Ліцензія на операції у сфері поводження з небезпечними відходами (не підлягатимуть ліцензуванню зберігання (накопичення) суб’єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами)

2

18. Закон України «Про курорти»

Враховано (див. п. 19 розд. ІІ)

Дозвіл на користування природними лікувальними ресурсами місцевого значення

1

19. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

90

Дозвіл на спорудження і/або реконструкцію об’єктів підвищеної небезпеки

1

91

Згода відповідної ради на розміщення об’єкта підвищеної небезпеки на території села, селища, міста

2

92

Дозвіл на експлуатацію об’єкта підвищеної небезпеки

3

20. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

93

Спеціальний дозвіл на складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу

1

21. Закон України «Про тваринний світ»

94

Дозвіл на випалювання сухої рослинності або її залишків

1

22. Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

Враховано (див. п. 1 розд. ІІ)

Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки

2

Враховано (див. п. 2 розд. ІІ)

Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки

1

23. Закон України «Про охорону праці»

Зміни не стосуються скасування документів дозвільного характеру

24. Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них»

95

Карантинний дозвіл на тару, виготовлену із сировини рослинного походження

1

96

Атестат виробництва (при здійснення митного оформлення)

2

97

Сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання іноземного сертифіката

3

98

Карантинний дозвіл на тару, виготовлену із сировини рослинного походження

4

99

Міжнародний санітарний сертифікат, що видається країною-експортером (оригінал документа)

5

100

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

6

101

Декларація виробника

7

25. Закон України «Про альтернативні джерела енергії»

102

Дозвіл на провадження діяльності у сфері альтернативних джерел енергії

1

103

Дозвіл на виробництво електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел та її передачу і постачання

2

104

Дозвіл на виробництво геотермальної енергії

3

105

Дозвіл на розміщення обладнання, яке використовує сонячне випромінювання, вітер, хвилі морського прибою, для створення об’єктів альтернативної енергетики

4

Враховано (див. п. 13 розд. ІІ)

Дозвіл на будівництво або відновлення об’єктів гідроенергетики на малих річках

5

106

Дозвіл на створення мереж для транспортування до споживачів енергії, виробленої з альтернативних джерел

6

26. Закон України «Про рекламу»

Зміни не стосуються скасування документів дозвільного характеру. Передбачено узгодження між собою положень Закону України «Про автомобільні дороги» та Закону України «Про рекламу»

27. Закон України «Про туризм»

107

Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу

1

28. Закон України «Про молоко та молочні продукти»

108

Атестація виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів

1

29. Закон України «Про виноград та виноградне вино»

Враховано (див. п. 9 розд. ІІ)

Дозвіл на виготовлення сухих виноматеріалів у несприятливі для визрівання винограду роки

1

30. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Зміни не стосуються скасування документів дозвільного характеру. Збір погоджень та висновків що передують отриманню дозволів, покладається на органи влади без залучення суб’єкта господарювання (див. п. 12.1 розділу V)

31. Закон України «Про автомобільні дороги»

Зміни не стосуються скасування документів дозвільного характеру.Передбачено узгодження між собою положень Закону України «Про автомобільні дороги» та Закону України «Про рекламу»

32. Закон України «Про карантин рослин»

Зміни не стосуються скасування документів дозвільного характеру.Ліквідовується один вид державного нагляду (див. п. 6.1 розділу V)

33. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

109

Використання тварин у видовищних заходах, у спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку

1

110

Дозвіл на створення зоопарків

2

34. Закон України «Про ветеринарну медицину»

111

Дозвіл на ввезення тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, крім неїстівних продуктів тваринного походження, якщо їх було піддано технічним процедурам, які виключають можливість передачі хвороб, що підлягають повідомленню

1

112

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин

2

Передбачається істотне звуження сфери дії цього закону через непоширення його положень на харчові продукти (див. п. 4.1 розділу V)

35. Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

113

Дозвіл на ввезення ГМО, призначених для науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробовувань)

1

36. Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

Перелік документів дозвільного характеру, що виключаються із цього Закону, див. у розділі ІІ

37. Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»

114

Дозвіл на імпорт водних біоресурсів, продуктів переробки з них за кількісним та видовим складом

1

Враховано (див. п. 51 розд. ІІ)

Акт технічного огляду суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства

2

Враховано (див. п. 52 розд. ІІ)

Свідоцтво про відповідність компанії та суден вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року

3

Враховано (див. п. 7 розд. ІІ)

Дозвіл на імпорт в Україну водних біоресурсів, продуктів харчування та переробки з них за кількістю та видовим складом

4

115

Підтвердження (сертифікат) якості і безпеки водних біоресурсів та продуктів їх переробки відповідності встановленим законодавством вимогам

5

38. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію»

Зміни не стосуються скасування документів дозвільного характеру. Скасовується обов’язковість державних стандартів України та існування технічних умов (ТУ) (див. пункт 5 розділу V)

ІV. Перелік документів дозвільного характеру, ліцензій та дозвільних процедур, сфера застосування яких буде звужена

 

№ п/п

Найменування документу

Сфера застосування

1.
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

1

Ліцензія на операції у сфері поводження з небезпечними відходами

Ліцензія не вимагатиметься для суб’єктів господарювання, що утворюють небезпечні відходи, якщо протягом року з дня утворення такі відходи передаються іншим суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

2.
Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них»

2

Ветеринарне свідоцтво / Ветеринарна довідка

Ветеринарне свідоцтво / Ветеринарна довідка не вимагатиметься для супроводження харчової продукції з продуктів лову

3

Ветеринарне свідоцтво / Ветеринарна довідка

Ветеринарне свідоцтво / Ветеринарну довідка не вимагатиметься для здійснення митного оформлення суб’єктами господарювання-резидентами продуктів лову українського походження

4

Ветеринарне свідоцтво

Ветеринарне свідоцтво на кожну партію продукції не вимагатиметься для здійснення митного оформлення будь-якими суб’єктами господарювання продуктів лову іноземного виробництва

5

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову подаватиметься суб’єктом господарювання для здійснення митного оформлення не в усіх випадках, а виключно якщо це необхідно такому суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій

3.
Закон України «Про охорону праці»

6

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Дозвіл не вимагатиметься:

1)
у разі застосування устаткування підвищеної небезпеки, яке прийнято в експлуатацію з видачею відповідного сертифіката або щодо якого зареєстровано декларацію про готовність до експлуатації;

2)
у разі реєстрації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці

4.
Закон України «Про ветеринарну медицину»

7

Ветеринарна довідка – при переміщенні в межах району

Ветеринарна довідка не вимагатиметься для продуктів тваринного походження, що призначені для споживання людиною

8

Ветеринарне свідоцтво (для України – форми № 1 та № 2) – при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст

Ветеринарне свідоцтво не вимагатиметься для продуктів тваринного походження, що призначені для споживання людиною

5.
Водний кодекс України

9

Дозвіл на будівельні, днопоглиблювальні роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду

Дозвіл, передбачений Водним кодексом України, не вимагатиметься для здійснення будівельних робіт, видобування піску і гравію на землях водного фонду.

Зазначені відносини регулюються Кодексом України «Про надра» та Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»

6.
Закон України «Про радіочастотний ресурс України»

10

Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Дозвіл вимагатиметься виключно для пристроїв, що мають спеціальне призначення.

Ввезення з-за кордону звичайних радіоелектронних засобів звільнено від необхідності отримання цього дозволу

7.
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

11

Сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам

Сертифікат вимагатиметься виключно для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що належать до IV і V категорій складності

12

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів з середовища їх існування та переробки продуктів лову

Підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову оформлятиметься не в усіх випадках, а виключно якщо це необхідно суб’єкту господарювання для здійснення зовнішньоторговельних операцій

Інші зміни

1.
Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

1.1
Скасовується процедура координації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику виробництва, закупівлі, обсягів і асортименту пестицидів і агрохімікатів, яка погоджувалася з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища (див. друге речення частини третьої статті 9).

2.
Закон України «Про захист рослин»

2.1 Скасовується процедура визначення асортименту та обсягів виробництва засобів захисту рослин вітчизняною промисловістю, координація закупівлі їх за імпортом (див. статтю 1);

2.2. Скасовується процедура «розширений контролю», під якою розумівся процес перевірки С/Г продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів за висновками їх лабораторного дослідження і процес перевірки дотримання умов зберігання С/Г продукції та сировини рослинного походження (див. абзац шістнадцятий статті 1).

Пояснення: правом здійснення розширеного контролю був наділений орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин. Після скасування такого контролю – контроль за безпечністю харчових продуктів здійснюватиме орган, що забезпечує реалізацію державної політики у галузі безпечності харчових продуктів, в порядку, встановленому Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (а не в порядку Закону України «Про захист рослин»);

2.3
Скасовується (див. абзац сьомий статті 6):

2.3.1 державний контроль за відповідністю вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, які ввозяться на територію України.

Пояснення: такий контроль є зайвим (надлишковим) в умовах існування Реєстру засобів захисту рослин дозволених до використання в Україні (до якого вносяться виключно ті засоби захисту рослин, що пройшли відповідні випробування та дослідження), а також в умовах здійснення Ветфітослужбою ринкового нагляду та Митною службою ринкового контролю, передбачених Законом України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції». Відповідно до ст. 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» одним із основних принципів здійснення державного нагляду(контролю) є принцип неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю);

2.3.2
державний контроль за вмістом у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів.

Пояснення: після скасування наведеного вище виду контролю – контроль за безпечністю харчових продуктів здійснюватиме орган, що забезпечує реалізацію державної політики у галузі безпечності харчових продуктів, в порядку, встановленому Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів». Закон України «Про захист рослин» вже не регулюватиме питання контролю за безпечністю харчових продуктів та не встановлюватиме способів та інструментів здійснення такого контролю;

2.4
Скасовується норму, якою визначався орган з оцінки відповідності (тобто орган сертифікації) сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів (див. частину четверту статті 12).

Пояснення: Таким органом, відповідно до ст. 12 Закону України «Про захист рослин» був центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин.

В той же час, відповідно до ст. 1 Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» та ст. 1 Закону України «Про підтвердження відповідності»
таким органом є підприємство, установа, організація чи їх підрозділ, але ж ніяк не орган влади.

2.5 Скасовується право державних фітосанітарних інспекторів України:2.5.1 здійснення розширеного контролю з метою перевірки:

2.5.1.1 вмісту у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;

2.5.1.2 дотримання умов зберігання сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження;

2.5.2 забороняти переробку та торгівлю сільськогосподарською продукцією та сировиною рослинного походження у разі виявлення у ній вмісту залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів у кількості, що перевищує встановлені норми.

Пояснення: функцію заборони переробки та торгівлі сільськогосподарською продукцією та сировиною рослинного походження вже виконують державні інспектори XXX відповідно до Закону «Про безпечність та якість харчової продукції», а тому додаткове наділення такими повноваженнями ще й державних фітосанітарних інспекторів України є зайвим. Також такі повноваження створюють дублювання, яке заборонене ст.Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

2.6 Скасовується право державних фітосанітарних інспекторів України:

2.6.1 видавати сертифікати відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;

2.6.2 видавати сертифікати про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження;

2.7
Скасовується відповідальність суб’єктів господарювання за:

2.7.1 неповідомлення відповідної державної інспекції захисту рослин про вивезення/ввезення з/до адміністративно-територіальної одиниці асортименту засобів захисту рослин;

2.7.2
неотримання сертифіката відповідності сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження щодо вмісту в них залишкової кількості пестицидів, агрохімікатів та важких металів;

2.7.3
неотриманні сертифіката про дотримання регламентів застосування пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин) у сільськогосподарській продукції та сировині рослинного походження

3
Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

3.1 Скасовується існування 2-х державних реєстрів:

3.1.1 реєстр сертифікатів відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки;

3.1.2 реєстр сертифікатів якості зерна та продуктів його переробки

3.2 Скасовуються штрафні санкції:

3.2.1 за проведення суб’єктами ринку зерна експортно-імпортних операцій із зерном та продуктами його переробки, а також переміщення зерна та продуктів його переробки територією України без відповідних сертифікатів якості (передбачало накладення штрафу у розмірі від 1700 до 3400 грн.).

3.2.2 за зберігання зерна та продуктів його переробки суб’єктами зберігання зерна без проведення сертифікації послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки ( передбачало накладення штрафу у розмірі від 3400 до 5100 грн).

4
Закону України «Про ветеринарну медицину»

4.1 Дія Закону України «Про ветеринарну медицину» не поширюватиметься на харчові продукти. Його дія стосуватиметься лише тварин та виготовлених з них продуктів, не призначених для споживання людиною.

5
Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію»

5.1 Скасовується обов’язковість державних стандартів України

5.2 Скасовується необхідність державної реєстрації технічних умов (ТУ) на продукцію та зміни до них в територіальних органах центрального органу виконавчої влади з питань технічного регулювання

5.3 Ліквідовується існування технічних умов (ТУ)

5.4 Скасовується обов’язковість посилання у договорі на поставку продукції на нормативні документи, що пройшли державну реєстрацію, за якими буде поставлятися продукція.

6
Закон України «Про карантин рослин»

6.1 Скасовується процедура карантинного нагляду за рослинами, що імпортуються з метою моніторингу та перевірки фітосанітарного стану імпортних об’єктів регулювання

7
Законі України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них»

7.1 Головні державні санітарні лікарі позбавляються права видавати експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів) з переробки продуктів лову. Їх видаватимуть виключно головні державні інспектори ветеринарної медицини

8

Закон України «Про тваринний світ»

8.5
Скасовується необхідність затвердження обсягів і асортименту пестицидів і агрохімікатів, використання яких дозволяється в Україні

9
Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

9.1 Встановлено строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи, – сім років, об’єкт якого належить до другої групи, – десять років, об’єкт якого належить до третьої групи, – необмежений)

10
Закон України «Про відходи»

10.5
Для тих, хто утворює незначні обсяги відходів – замість дозволів запроваджується процедура щорічного декларування:

«декларація про відходи – документ, який згідно з цим Законом подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів не перевищує 1000» (за результатами голосування у ВР можливі зміни у цій нормі)

10.6
Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами видаватиметься на три роки;

10.7
Скасовуються санкції за перевищення лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів;

11
Закон України «Про радіочастотний ресурс України»

11.1 Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої повинні будуть відповідати не стандартам, а технічним регламентам (як це є у ЄС та як того вимагають правила СОТ)

12
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

12.1 Дії щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, вчиняються дозвільним органом, що оформляє документ дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання

13
Законі України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

13.5 Відтепер містить чітку та однозначну норму про:

13.1.1 заборону вимагати від суб’єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом (раніше формулювання «які не передбачені законом» давало змогу видавати ті документи, яких не було у переліку дозволів, але були передбачені «профільними», «спеціальними» законами);

13.1.2
Необхідність одержання документів дозвільного характеру, встановлена законами, виникає виключно після внесення таких документів до Переліку.

Для порівняння, у Грузії наразі існує лише 36 видів (сфер) діяльності, на здійснення яких видаються дозволи (див. статтю 19 Закону Грузії «Про засади видачі ліцензії та дозволу на підприємницьку діяльність» від 14 травня 2002 року №1426-вс). Тому скорочення в Україні кількості документів дозвільного характеру та дозвільних процедур до 85 – свідчить про існування потенціалу для подальшого скорочення їх кількості.

Застереження: – cкасування того чи іншого документу дозвільного характеру та/або дозвільної процедури не означає, що відповідна сфера відносин не регулюватиметься іншими дозволами, ліцензіями, сертифікатами, атестатами тощо, або те, що держава буде позбавлена можливості здійснення контролю (нагляду) у відповідній сфері. Навпаки, скасування нижчезазначених документів дозвільного характеру та дозвільних процедур демонструє, що їх існування дублює собою інші існуючі дозволи, ліцензії, сертифікати, атестати, контроль (нагляд) тощо

Залишити коментар