Уведення в обіг мийних засобів та поверхнево-активних речовин можливе тільки в разі, коли вони не загрожують безпеці навколишнього природного середовища та відповідають вимогам щодо:

Вимоги цього Технічного регламенту поширюються на:

Вимоги цього Технічного регламенту не поширюються на:

Ідентифікаційною ознакою мийного засобу є його призначення.

Інформація про призначення зазначається в маркуванні та інструкції із застосування мийного засобу.

Роботи з оцінки відповідності продукції в загальному випадку включають наступні етапи:

Вимоги до технічної документації

Технічна документація повинна бути складена державною мовою та містити:

Виробник або його уповноважений представник зберігає комплект технічної документації протягом п’яти років після виготовлення останньої партії мийного засобу і надає його для проведення перевірки в установлених законодавством випадках.

У разі коли виробник не є резидентом України та відсутній уповноважений представник, комплект технічної документації зберігається особою, що відповідає за введення мийного засобу в обіг.

Випробування мийних засобів та поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу

Випробування мийних засобів та поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу, проводяться акредитованими відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних лабораторій” випробувальними лабораторіями згідно з національними стандартами, перелік яких офіційно публікується Мінекономрозвитку.