Сучасна випробувальна лабораторія (ВЛ) акредитована НААУ на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (атестат акредитації № 2Н1380 від 24.06.2016р.) на проведення випробовувань:
— нафтопродуктів і нафтохімії (автомобільних бензинів, дизельних палив, моторних олив, тощо)
— технічних рідин (робочих, охолоджуючих),
— емульсолів та паст,
— засобів дезінфікуючих
— питної води
за показниками згідно галузі акредитації ВЛ
Забезпечення достовірності та точності результатів вимірювань і випробовувань продукції, неухильне виконання вимог нормативних документів щодо методів випробовувань, якісне своєчасне виконання вимог замовників — основна мета діяльності ВЛ.
Забезпечення здоров’я людини через належну якість продукції — принцип, якого дотримується ВЛ для попередження та зниження рівня ризиків, пов’язаних з безпечністю продукції та промислової сировини. Досліджуючи продукцію, ми підтверджуємо якість та безпечність, а у випадку виявлення відхилень допомагаємо виявити причину й усунути недоліки.
Для проведення випробувань на високому рівні ВЛ має:
— приміщення та забезпечена необхідним устаткуванням в повному обсязі для проведення випробувань відповідно до галузі акредитації;
— відповідним чином підтверджені методики, необхідні для проведення випробувань
— кваліфікований персонал
ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ТОВ «НВП «ДІН ЛТД» ГАРАНТУЄ ОБ’ЄКТИВНІСТЬ, ДОСТОВІРНІСТЬ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ ВСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ, ПІДПРИЄМЦІВ, ТА ОРГАНІЗАЦІЇ!