Перелік документів необхідних для сертифікації:

По заявнику (особі, на ім’я якого видається сертифікат):

якщо заявник — фізична особа:

якщо заявник — юридична особа:

По транспортному засобу:

якщо новий транспортний засіб:

якщо  транспортний засіб: б/в

Щодо нових ДТЗ, виготовлених серійно:

 Вам необхідно надати копії таких документів:

Класифікація ДТЗ за категоріями

Категорія L — мототранспортні засоби

Мопеди мотовелосипеди, мокікі, в тому числі:

Категорія L1 — Двоколісний транспортний засіб, максимальна конструктивна швидкість якого не перевищує 50 км / год, і що характеризується:

Категорія L2 — Двоколісний транспортний засіб з будь-яким розташуванням коліс, максимальна конструктивна швидкість якого не перевищує 50 км / год, і що характеризується:

Мотоцикли моторолери, трицикли, в тому числі:

Категорія L3 — Двоколісний транспортний засіб, робочий об’єм двигуна якого (у разі двигуна внутрішнього згорання) перевищує 50 см3 (або) максимальна конструктивна швидкість (при будь-якому двигуні) перевищує 50 км / год.

Категорія L4 — Двоколісний транспортний засіб з колесами, асиметричними стосовно середньої поздовжньої площини, робочий об’єм двигуна якого (у разі двигуна внутрішнього згорання) перевищує 50 см3 і (або) максимальна конструктивна швидкість (при будь-якому двигуні) перевищує 50 км / год.

Категорія L5 — Двоколісний транспортний засіб з колесами, симетричними по відношенню до середньої поздовжньої площини транспортного засобу, робочий об’єм двигуна якого (у разі двигуна внутрішнього згорання) перевищує 50 см3 і (або) максимальна конструктивна швидкість (при будь-якому двигуні) перевищує 50 км / год .

Квадріцікли, в тому числі:

Категорія L6 — Чотириколісного транспортний засіб, Ненавантажена маса якого не перевищує 350 кг без урахування маси акумуляторів (у разі електричного транспортного засобу), максимальна конструктивна швидкість не перевищує 50 км / год, і що характеризується:

Категорія L7 — Чотириколісного транспортний засіб, інше, ніж транспортний засіб категорії L6, Ненавантажена маса якого, не перевищує 400 кг (550 кг для транспортного засобу, призначеного для перевезення вантажів) без урахування маси акумуляторів (у разі електричного транспортного засобу) і максимальна ефективна потужність двигуна не перевищує 15 кВт.

Категорія М — Транспортні засоби, що мають не менше чотирьох коліс і використовувані для перевезення пасажирів

Автомобілі легкові, в тому числі:

Категорія M1 — Транспортні засоби, що використовуються для перевезення пасажирів і мають, крім місця водія, не більше восьми місць для сидіння.

Автобуси, тролейбуси, спеціалізовані пасажирські транспортні засоби в тому числі:

Категорія М2 — Транспортні засоби, що використовуються для перевезення пасажирів, що мають, крім місця водія, більше восьми місць для сидіння, максимальна маса яких не перевищує 5 т.

Категорія М3 — Транспортні засоби, що використовуються для перевезення пасажирів, що мають, крім місця водія, більше восьми місць для сидіння, максимальна маса яких перевищує 5 т.

Категорія N — Транспортні засоби, що використовуються для перевезення вантажів — автомобілі вантажні та їх шасі, в тому числі:

Категорія N1 — Транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів, що мають максимальну масу не більше 3,5 т.

Категорія N2 — Транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів, що мають максимальну масу понад 3,5 т, але не більше 12 т.

Категорія N3 — Транспортні засоби, призначені для перевезення вантажів, що мають максимальну масу понад 12 т.

Категорія O — Причепи (напівпричепи) до легкових і вантажних автомобілів, мотоциклів, моторолерів і квадріцікли, в тому числі:

Категорія O1 — Причепи, максимальна маса яких не більше 0,75 т.

Категорія O2 — Причепи, максимальна маса яких понад 0,75 т, але не більше 3,5 т.

Категорія O3 — Причепи, максимальна маса яких понад 3,5 т, але не більше 10 т.

Категорія O4 — Причепи, максимальна маса яких більше 10 т.

Примітки:

1 Транспортний засіб, призначений для перевезення пасажирів і вантажів, відноситься до категорії:

2 У разі напівпричепів і причепів з центрально розташованої віссю (осями) під максимальною масою приймається статична вертикальна навантаження, що передається на грунт віссю або осями максимально завантаженого зчепленого з тягачем напівпричепа і причепа з центрально розташованою віссю (осями).

Транспортні засоби підвищеної прохідності (категорії G)

До транспортних засобів підвищеної прохідності (категорії G), можуть бути віднесені транспортні засоби категорій М і N, якщо вони задовольняють наступним вимогам:

1 Транспортні засоби категорії N1, повна маса яких не більш 2 т, а також транспортні засоби категорії М1 вважають транспортними засобами підвищеної прохідності, якщо вони мають:

1.1. Хоча б одну передню та одну задню осі, конструкція яких забезпечує їх одночасний привід, включаючи і транспортні засоби, в яких привод одній осі може відключатися;

1.2. Хоча б один механізм блокування диференціала або один механізм аналогічної дії, і

1.3. Якщо вони (у разі одиночного транспортного засобу) можуть долати підйом 30%.

1.4. Вони також повинні задовольняти, хоча б п’яти з шести наведених нижче вимог:

Другий Транспортні засоби категорії N1, повна маса яких понад 2 т, або транспортні засоби категорій N2, М2 або М3, повна маса яких не більш 12 т, вважають транспортними засобами підвищеної прохідності, якщо їх конструкція забезпечує одночасний привід всіх коліс, включаючи транспортні засоби , в яких привод одній осі може відключатися, або якщо вони задовольняють наступним вимогам:

3 Транспортні засоби категорії М3, максимальна маса яких понад 12 т, і транспортні засоби категорії N3 вважають транспортними засобами підвищеної прохідності, якщо вони мають одночасний привід всіх коліс, включаючи транспортні засоби, в яких привод одній осі може відключатися, або якщо дотримуються наступні вимоги :

3.1. Щонайменше, половина осей має привід;

3.2. Мається, щонайменше, один механізм блокування диференціала або один механізм аналогічної дії;

3.3. Транспортні засоби (у разі одиночного транспортного засобу) можуть долати підйом 25% .;

3.4. Дотримуються, щонайменше, чотири з шести наступних вимог:

4 Спеціальні та спеціалізовані транспортні засоби, виготовлені на базі (шасі) транспортних засобів категорії G, також відносяться до категорії G.

5 При позначенні категорії транспортних засобів підвищеної прохідності буква G повинна поєднуватися з літерами M або N (наприклад, N1G).

Класифікація автобусів

Класифікація автобусів згідно Правил ЄЕК ООН № 36-03, «Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження пасажирських транспортних засобів великої місткості стосовно їхньої загальної конструкції».

Справжні правила застосовуються до одноповерховим транспортним засобам з жорсткою базою або до зчленованим транспортним засобам, сконструйованим і побудованим для перевезення людей, місткістю більше 22 стоячих або сидячих пасажирів, крім водія, і що має загальну ширину понад 2,30 м. На прохання заводу-виготовлювача дане правило можна поширити на транспортні засоби, які мають загальну ширину 2,30 м або менше, якщо такі транспортні засоби відповідають положенням цих Правил.

клас І — транспортні засоби, конструкція яких передбачає місця для пасажирів, які стоять в цілях забезпечення безперешкодного переміщення пасажирів;

клас ІІ — транспортні засоби, які побудовані головним чином для перевезення сидячих пасажирів та конструкцією яких допускається перевезення пасажирів, які стоять в проході та / або в місці для пасажирів, які стоять, яке не перевищує простір, передбачений для двох подвійних місць для сидіння;

клас ІІІ — транспортні засоби, які побудовані виключно для перевезення сидячих пасажирів.

Класифікація автобусів згідно Правил ЄЕК ООН № 52-01 «Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження маломісних транспортних засобів категорії М2 та М3 стосовно їхньої загальної конструкції».

Справжні Правила поширюються на одноповерхові транспортні засоби категорій М2 і М3 з жорсткою базою, сконструйовані і побудовані для перевезення людей, місткістю не більше 22 сидячих або стоячих пасажирів, крім водія.

клас А — транспортні засоби, призначені для перевезення пасажирів, які стоять; транспортні засоби цього класу обладнані сидіннями і можуть мати місця для стоячих пасажирів;

клас В — транспортні засоби, не призначені для перевезення пасажирів, які стоять; транспортні засоби цього класу не мають місць для пасажирів, які стоять.